Produkter: A-Å
Bostik 100 years

Bostik skal alltid jobbe for å tilby kundene merverdi. Dette skal gjøres gjennom en tydelig differensiering og optimering av våre tilbud til hvert kundesegment.

Boldness</: Some say: “Why?” We say: “Why not?”
Djervhet: Enkelte sier hvorfor? Vi sier hvorfor ikke?

Openness: Your point of view counts
Åpenhet: Ditt standpunkt teller

Sustainability: Our solutions are designed to last longer than us
Bærekraftighet Våre løsninger er laget slik at de varer lengre enn oss.

Team Spirit: We are stronger together
Lagånd: Vi er sterkere sammen.

Integrity: We believe in doing the right thing
Integritet: Vi tror på å gjøre det riktige

Keeping our commitment: We deliver what we promise
Vi holder våre løfter: Vi gjør/leverer hva vi lover.