Produkter: A-Å
Karriär

For den rette personen er det et stort utviklingspotensial ved å jobbe i Bostik, både i Sverige og i Bostik-organisasjoner rundt om i verden.

Bostik er et selskap som passer personer som liker korte beslutningsveier, desentralisert organisasjon og tydelig resultatfokus. Vi arbeider aktivt med prosesser hvor vi enkelt prioriterer resultater foran ressurskrevende aktiviteter. Arbeidet gjennomsyrer alle funksjoner i selskapet og du er velkommen til å bidra. Vi er nemlig alltid interessert i kvalifiserte medarbeidere.