Produkter: A-Å
100 YEARS

Bostik har over 100 års erfaring med å levere produkter til byggebransjen, og vi produserer og utvikler lim, fiks og fug, sparkel, tetting og fug. Vår lange erfaring gjør at vi har utviklet en forståelse for brukerens behov.

Hovedkontor og produksjon

I Helsingborg ligger det nordiske/baltiske hovedkontoret hvor produksjon, forskning og utvikling, sentrallager og administrasjon er samlet. I Bostik Northern Europe inngår Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Hviterussland med ca. 150 ansatte og med en årlig omsetning på ca. 60 mill. €.
Produksjonsanlegget i Helsingborg fungerer som "Operational excellence center" for PU-produksjon innen Bostik-konsernet. Ytterligere ett produksjonsanlegg ligger i Malmö for sementbaserte produkter.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg
Tlf: 042-19 50 00, E-post: info.se@bostik.com
Kontaktpersoner

En sterk sikkerhetskultur

Bostik legger stor vekt på å utvikle og opprettholde en sterk sikkerhetskultur i selskapet. Dette innebærer utdanningsprogram for alle ansatte og oppmuntring til høy sikkerhetskultur på byggarbeidsplasser hvor produktene våre er i bruk. Vi lærer av andres erfaringer ved å analysere oppståtte hendelser og observere risikofylte situasjoner.