Produkter: A-Å

Eldre merking utløper

Fra 1. juni 2017 skal alle kjemiske produkter du kjøper eller selger være klassifisert, pakket og merket i samsvar med reglene i CLP-forskriften. Produkter med merking i henhold til de gamle reglene kan fra da av ikke lenger importeres eller selges.

Kjemiske produkter som kommer på markedet skal fra 1 juni. 2015 klassifiseres, merkes og emballeres i samsvar med reglene i CLP-forskriften. Enkelte blandinger kan imidlertid selges videre i løpet av en overgangsperiode frem til 1. juni 2017 selv om de er merket og pakket i henhold til de gamle reglene Kjemikalieinspeksjonens forskrifter, KIFS 2005:7.

At overgangsperioden utløper den 1. juni 2017 er spesielt relevant for forhandlere og butikker som trenger å sjekke at emballasjer med eldre merking ikke lenger finnes i hyllene. Mange selskaper forventes å ha tømt sine lagerrom i overgangsperioden, og all salg eller import etter 1. juni 2017 må altså skje i samsvar med CLP-forskriften.