Produkter: A-Å
Miljö

Bostik har en konstruktiv innstilling angående spørsmål som gjelder sikkerhet, helse, miljø og kvalitet. Arbeidet vårt baseres på en åpen dialog med utenforstående parter og et sosialt engasjement med et ønske om å utvikle selskapet i harmoni med de nærliggende områdene.

Klimavennlig produksjon

I løpet av de siste årene har Bostik redusert forbruket av energi og vann med ca.15-50 %. Vårt konsekvente miljøarbeid gir en kontinuerlig reduksjon av energi- og vannforbruk og det planlegges å foreta flere forbedringer i årene som kommer Sammen med den svenske Ångpanneföreningen jobber Bostik nå med å få enda mer effektive resultater angående energireduksjon på fabrikkene.

Resultatene er meget positive og betydningsfulle:
- Redusert vannforbruk med 50 % fra 2007*
- Redusert avfallsmengde med 30 % fra 2009*
- Redusert gassforbruk med 20 % fra 2009*
- Redusert strømforbruk med 15 % fra 2009*
* måles som totalt brukte kubikkmeter
** måles som % av produsert volum
*** måles som KWh/tonn produsert produkt


Product Safety & Environment Manager: Katalin Derkvist
E-post: katalin.derkvist@bostik.com

Våre ISO-sertifikat finner du i Dokumentarkivet.
Du finner mer selskapsinformasjon under "Om Bostik".