Produkter: A-Å

Ett av våre viktigste mål. Bostik World Wide har som mål at >10 % av omsetningen skal komme fra innovasjoner som er lansert i løpet av de siste 36 månedene.

Våre fire fokusområder ved produktutvikling

Ergonomi: Bostik fokuserer på produkter som gir bedre arbeidsstillinger.
Arbeidsmiljø: Det skapes et sunnere arbeidsmiljø med freon og isocyanater ettersom disse produktene er uten kjemikalier.
Økonomi: Mange av Bostiks produkter er laget for å redusere kostnader angående materiale og tidsbruk.
Miljø: Vi jobber målrettet og konsekvent med å redusere miljøpåvirkningen. I løpet av de siste fire årene har Bostik betraktelig redusert energi- og vannforbruk.

Strategi for innovasjon

I produktutviklingen vår fokuserer vi på å utvikle funksjonelle forbedringer som bedre bærekraftighet, lyddemping, effektivitet, tetting etc. Vi prøver hele tiden å utvikle nye bruksområder for produktene våre, f.eks. ved å bytte ut tradisjonelle mekaniske prosesser med løsninger som er mer bærekraftige, økonomiske og miljøvennlige. En annen viktig del av vår innovasjonsstrategi er helse og miljøpåvirkning angående f.eks. bedre ergonomi, mer miljøvennlige ingredienser, redusert bruk av ikke-fornybare ressurser, forbedre gjenvinning og proaktivt fremme teknologi som er tryggere å bruke og ufarlig for mennesker og miljø.

I Helsingborg er det produksjonslinjer for vannbasert lim, PU – fugemasser og lim, SMP – fugemasser og lim samt butyler – hot-melt og profiler. Ved utviklingsavdelingen i Helsingborg utføres sentral produktutvikling av sementbasert sparkel fra Bostik, butylbaserte tettingsmasser, samt reaktive lim og fugemasser (PU/SMP).