Produkter: A-Å

Våre produkter innen lim, fix og fug, fug og tetting, sparkel og industri er sjelden synlige, men vi garanterer at de merkes. Produktdatablad og sikkerhetsdatablad finner du under Last ned på respektive produktside.

Frableiertilfinkultur

Idag har Bostik et omfattende produktutvalg for fagarbeidere og personer som vil gjøre det selv som i praksis bukes i hele byggeprosessen og for mange bransjeapplikasjoner. Over alt hvor det skjer sammenfuging og tetting finnes det også smarte løsninger fra Bostik.

Bostiks produkter brukes til tusenvis av gjøremål over hele verden. Vi produserer alt fra lim, som holder sammen bleier, til fuger som er viktige elementer i bl.a. bygninger, båter og fly med ulike sikkerhetskrav.

Bostik er ledende i en rekke bransjer og har et tett samarbeid med det svenske Statens Provningsanstalt, der vi hele tiden tester nye produkter; både av kvalitets- og miljøhensyn. Vi tilfører nye og forbedrer etablerte byggemetoder for hurtigere, enklere og mer holdbare konstruksjoner.

I vår produktinformasjon kan du se om et produkt har en bestemt sertifisering, godkjennelse eller merking som
EC1-symbol    M1-symbol