Produkter: A-Å

CLEAR-BOND

0,29 ltr patron
Farger og artikkelnummer

0,29 ltr patron
Antall
2651

Krystallklart for transparente liminger.

Clear-Bond er en bra kombinasjon av tetningsmiddel og lim. Gir klare, elastiske tetninger og elastiske konstruksjonsfuger.

BRUKSOMRÅDE


  • Elastisk liming og tetning innen f.eks. buss-, campingvogn-, tog- og lastebilindustri
  • Liming og tetning av ulike malte materialer.
  • Toppforsegling av glassmaterialer mot tre- og metalltilslutninger.
  • Tetning av GRP eller for kledning og profiler av aluminium på malte eller forbehandlede paneler.

TEKNISKE DATA


Basematerial: Silylmodifisert polymer (SMP)
Herdingsmåte: Fuktighet
Skinndannelsestid: Ca 15 minutter ved 20°C og 50% RF
Åpningstid: < 20 minutter ved 20°C og 50% RF
Herdingshastighet etter 24 timer: Ca 2,5 mm ved 20°C og 50% RF
Shore A hardhet: Ca 35 (DIN 53505)
Løsningsmiddelsinnhold: 0%
Isocyanatinnhold: 0%
Temperaturbestandighet: -40°C til 100°C
Påføringstemperatur: 5°C til 35°C
UV- og værbestandighet: God

SPESIELLE KRAV


Ved store vedheftskrav med høy termisk eller fysisk last, anbefales bruk av Simson Prep M,spesielt ved fuktige forhold. Simson Prep M er en såkalt ”vaskeprimer” som avfetter og forbehandler materialets overflate. Se teknisk datablad for Simson Prep M for mer informasjon.

  • basta.png
  • Byggvarubedomning.png

Forbruksberegning


Beregn

Angitt produktutgang skal anses som en retningslinje ettersom ytre forutsetninger som f.eks. underlagstype, luftfuktighet og påføringsmåte kan påvirke forbruket av et produkt