Produkter: A-Å

Montereutstyr

Det er mange fordeler forbundet med å lime opp/fast utstyr i stedet for å skru og spikre. Det går f.eks. mye raskere.

Hvis du velger å lime får du ingen stygge og forstyrrende hull i vegger, lister, stukkaturdetaljer eller terskler. Jobben klarer du helt uten verktøy, monteringen blir mer solid sammenlignet med skrue/spiker ettersom forankringen skjer over hele overflaten, og det er ingen fare for spenningskorrosjon (rustskade som oppstår mellom to ulike materialtyper).

Noen tips før du limer

  • Rengjør alltid overflatene på forhånd - jo renere disse er, desto bedre blir resultatet
  • Du trenger en patronsprøyte til alle produktene i denne brosjyren for påføring av limet.
  • Limet trenger bare å bli påført på den ene siden av overflatene som skal limes sammen. Overflatene kan legges sammen direkte etter påføring.

For å hele tiden utvikle og tilby et konkurransedyktig produktutvalg samarbeider vi med diverse bransjer.