Produkter: A-Å

Heletakertettetak

Alle hustak har et stort eller lite behov for å kontinuerlig vedlikeholdes og repareres.

Bostik har en rekke produkter som passer perfekt når det skal lages hull i takpapp, tette og fuge ved skorsteinsfoten, renovere tegl- eller betongpanner, tette tilkoblingsskjøter i metalltak eller legge dryppende takrenner.

Vær nøye med å lese de spesielle kravene som gjelder for produktet du har valgt ved bruk av tettingsmasser utendørs. Det kan f.eks. være at produktene bør males over eller beskyttes mot regn til fugen er helt gjennomherdet.

For å hele tiden utvikle og tilby et konkurransedyktig produktutvalg samarbeider vi med diverse bransjer.