Produkter: A-Å

Holdbarefasader

Alle bygninger og hus må sjekkes og renoveres kontinuerlig, uavhengig av fasadetype.

Det er ikke mye som skal til før det dannes små sprekker i pussen og små hull i teglveggen eller i tettingene i husets trepanel.

Vær nøye med å lese de spesielle kravene som gjelder for produktet du har valgt ved bruk av tettingsmasser utendørs. Det kan f.eks. være at produktene bør males over eller beskyttes mot regn til fugen er helt gjennomherdet.

For å hele tiden utvikle og tilby et konkurransedyktig produktutvalg samarbeider vi med diverse bransjer.